Wie is de Vrolijke Voet?


Ik ben Miranda de Hoop - Weijts en ik ben een medisch sportpedicure. In 1980 ben ik begonnen met werken in een drogisterij/parfumerie. Voor die branche ben ik in het bezit van het vakdiploma "Drogist" en heb diverse certificaten behaald en cursussen gedaan waaronder onder andere homeopathie, aromatherapie, phytotherapie.

Een stukje geschiedenis.

Het diploma "Pedicure" heb ik in 1988 behaald en behandelde vooral veel vrienden en kennissen, maar toch kriebelde het ergens altijd. Vandaar dat ik vanaf 1 januari 2007 mijn eigen praktijk "De Vrolijke Voet" ben begonnen.

Tijdens de behandeling.

In december 2007 heb ik het certificaat "Diabetes Voet" behaald en kon dan ook vanaf deze datum diabetescliënten behandelen. Het certificaat "Reumatische Voet" heb ik in januari 2008 behaald en kon dus vanaf die tijd de cliënten met reumatische klachten behandelen. December 2008 stond in het kader van de schimmeldiagnostiek, welk certificaat ik toen behaald heb. In 2009 heb ik de specialisatie nagelregulatie gedaan. Het jaar 2010 was een belangrijk jaar. Toen begon ik aan de cursus "Medisch Pedicure". Na meer dan een jaar cursus gevolgd te hebben ben ik sinds 2011 Medisch Pedicure.

Wat is een medisch (sport)pedicure en wat doet zij?

Een medisch (sport)pedicure houdt zich bezig met de verzorging en het behandelen van voeten, huid- en nagelaandoeningen. Ze onderscheidt zich van de cosmetische pedicure door het uitvoeren van specialistische behandelingen en technieken zoals bijvoorbeeld nagelregulatie, nagelreparatie en nagelprothesen. Andere specialistische technieken zijn: orthesiologie, antidruktechnieken en medical taping.

Voeten met een verhoogd risico op complicaties zoals reuma, diabetes, spasticiteit, verwaarloosde en de oudere voet behoren tot de risicovoet die door de medisch pedicure behandeld wordt. De behandelingen zijn gericht op vermindering van pijnklachten of andere klachtenvermindering, waarbij de behandeling meer medisch gericht is dan cosmetisch.

Taken van de medisch pedicure

  • Behandelen en verzorgen van nagels, voet en huid;
  • Geschikte producten, gereedschappen en materialen gebruiken;
  • Hygiënisch werken volgens de code van het voetverzorgingsbedrijf;
  • Zorgvuldig, bewust en alert handelen;
  • Risicovolle situaties herkennen en daarnaar handelen;
  • Het geven van een goed en duidelijk (schoen)advies;
  • Preventief werken en handelen;
  • Mogelijke contra-indicaties rapporteren aan de ketenzorg;
  • Doorverwijzen naar de arts of andere disciplines zoals bijvoorbeeld de podotherapeut, fysiotherapeut of reumatoloog.

Een andere belangrijke taak is het maken van een screening. Wat houdt nu precies een screening in? Een screening is een uitgebreide anamnese en onderzoek met testen, wat ongeveer 60 minuten duurt en dit vindt één keer per jaar plaats wanneer er geen bijzonderheden zijn.

Wanneer er risicofactoren zijn, wordt de screening vaker gedaan. Dat is wanneer het gevoel in combinatie met vaatlijden veranderd en als er tekenen zijn van lokaal verhoogde druk. In dat geval wordt de screening 1 maal per 3 maanden toegepast. Bij aanwezigheid van, of een eerder doorgemaakte ontsteking of amputatie, wordt er 1 maal per 1 tot 3 maanden gescreend.

 

Verdere (na)scholing

Na de opleiding Medisch Pedicure ben ik, als verdieping in mijn vak en uit interesse, ook de opleidingen sportpedicure en voetreflexmasseur gaan volgen. Verder woon ik lezingen en symposia bij om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen mijn vakgebied. Hierdoor ben ik beter in staat om u te helpen bij uw voetklachten.