De Vrolijke Voet bouwt (nog niet)....

De plannen zijn gemaakt, de tekeningen getekend, de berekeningen berekend en de vergunningen bijna vergund. Maar...,